[Sách] Unlock Levels 1-5 Teacher’s Manual and Development Pack Reading Writing Critical Thinking and Listening Speaking Critical Thinking – Sách gáy xoắn

(đánh giá) 0 đã bán

200.000 

Cuốn sách này 512 trang gồm tất cả các hướng dẫn dạy và học, kèm đáp án , audio script đầy đủ các cuốn từ 1 đến 5 của bộ Unlock Second Edition.

  • 25 Apr 2019
  • Cambridge University Press
  • Cambridge, United Kingdom
  • English
  • Revised
  • 2nd Revised edition
  • Worked examples or Exercises
  • 1108678726
  • 9781108678728
  • Get your students thinking critically. A six-level skills-based English course. The Teacher’s Manual and Development Pack conveniently provides answer keys, additional activities, teacher support and professional development in one single book. Your teaching is supported with flexible lesson plans and additional activities for the purposes of both extension and differentiation. Learning Objectives are provided for every lesson to ensure you and your students are clear on what you are achieving. Common Students Errors are highlighted to help you support your students. Teacher development material, developing critical thinking skills in your students, is available in every unit. Peer-to-peer teacher training material is downloadable from eSource.

CÒN HÀNG

» Tìm sách này tại những trang khác:
Fahasa Tiki Tìm Google

Mô tả

(Dưới đây là một số trang xem trước. Chất lượng hình ảnh có thể phải giảm đi so với thực tế để tối ưu tốc độ hiển thị trên website)

Đánh giá [Sách] Unlock Levels 1-5 Teacher’s Manual and Development Pack Reading Writing Critical Thinking and Listening Speaking Critical Thinking – Sách gáy xoắn
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

error: Alert: Content is protected !!