[Sách] Lớp 7 hệ Cambridge trường THCS Newton 2023-2024

Bộ sách gồm 6 cuốn như phía dưới. Đây là các phiên bản mới nhất hiện tại của các sách này. Quý khách có thể chọn  từng cuốn để xem năm xuất bản và mã ISBN của sách.

  • 2 cuốn Toán của NXB Cambridge
  • 2 cuốn tiếng Anh của NXB Collins
  • 2 cuốn Khoa học của NXB Collins 
    ImageNamePriceStockBuy