[Sách] Lớp 5 CLC trường TH & THCS Pascal 2023-2024

Danh sách các sách cần mua :

Lưu ý: trong danh sách trên thì tổng số cuốn sẽ là 13 nhưng thực ra chỉ có 12 cuốn vì bộ Targeting Mathematics từ level 4 thì sách bài tập (chỗ đánh dấu đỏ) không chia thành Part 1 và part 2 như các level 1-2-3 nữa. Quý phụ huynh đặt mua sách như phía dưới là chính xác.

    ImageNamePriceStockBuy