[Sách] Lớp 3C2 tiểu học Bạch Dương 2023-2024

  • Quý khách có thể mua lẻ từng cuốn ở danh sách dưới.
  • Các sách in lại giữ nguyên màu sắc như sách gốc
  • Mặc định là sách in đóng gáy xoắn (Quý khách muốn làm sách keo gáy?)
  • Audio (mp3) của môn tiếng Anh sẽ được gửi qua email của Quý khách sau khi thanh toán.
  • Các sách in lại không có Digital Access, tại sao?
  • Phiếu mua sách nhà trường gửi:

    ImageNamePriceStockBuy