[Sách] Evan-Moor Language Fundamentals ( 6 levels)

Language Fundamentals của Evan Moor
Nếu các bố mẹ đã thường xuyên kèm cặp ở nhà cho con chắc chắn không lạ lẫm gì với bộ sách bài tập danh tiếng này, bộ sách phù hợp cho các bạn từ grade 1-6.
Đây là bộ sách hoàn hảo bổ trợ cách sử dụng ngôn ngữ, ngữ pháp cho người học. Nội dung của mỗi level đều được thiết kế như nhau, nhưng kiến thức sẽ sâu và rộng hơn theo cấp độ tăng dần.
Nội dung của bộ sách gồm:
Grammar: Các kiến thức grammar từ cơ bản đến nâng cao được giải thích chi tiết kèm hình ảnh minh họa cụ thể và bài tập thực hành.
Mechanic: Hướng dẫn Cách viết trong Tiếng Anh và các bài tập thực hành
Vocabulary and Uses: Hướng dẫn cách sử dụng Từ vựng một cách chính xác kèm theo phần bài tập thực hành.

    ImageNamePriceStockBuy