[Sách] INSIDE National Geographics (5 levels)

Một trong những dòng sản phẩm giáo trình nổi bật của National Geographic Learning chính là chuỗi “Inside“. Đặc biệt phù hợp cho học sinh trung học cơ sở, chuỗi giáo trình này đã được rất nhiều giáo viên và học sinh yêu thích.

Với phương pháp giảng dạy liên ngành, “Inside” kết hợp tri thức từ các môn khoa học, xã hội học, và nhiều lĩnh vực khác, tạo nên một hành trình học tập đa dạng và thú vị. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, chuỗi giáo trình này còn giúp học sinh phát triển kỹ năng đọc hiểu, phân tích và tư duy phê phán.

Ngoài ra, một điểm nổi bật khác của “Inside” chính là việc tuân thủ tiêu chuẩn CCSS ELA. Việc này đảm bảo rằng học sinh không chỉ được học theo một chương trình đa dạng và thú vị, mà còn đảm bảo rằng họ đang theo đuổi một lộ trình học tập đạt chuẩn.

    ImageNamePriceStockBuy