[Sách] I-Learn Smart World 6-7-8-9

Số cấp độ: 7

CEFR: A1-B2 (low)

Độ tuổi: 12-18

i-Learn Smart World là khóa học Anh ngữ 7 cấp độ dành cho học sinh trung học, được phát triển bởi một đội ngũ các tác giả, giáo viên quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm để hoàn toàn phù hợp với lớp học tại Việt Nam.

  • Bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Nội dung được biên soạn và thiết kế phù hợp với học sinh Việt Nam, lấy yếu tố văn hóa Việt Nam làm nền tảng xây dựng.
  • Trọn bộ là sự liên thông 12 cấp độ với i-Learn Smart Start dành cho học sinh Tiểu học (cấp 1) và i-Learn Smart World dành cho học sinh Trung học (cấp 2-3).
  • Giúp phát triển tư duy, kỹ năng phản biện và đồng thời các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
  • Làm quen với các dạng bài thi quốc tế thông qua các bài tập.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo