Sách hệ Cambridge song ngữ Anh Việt (Phiên bản cũ)

Đây là phiên bản tiếng Việt được dịch từ phiên bản gốc tiếng Anh tương ứng. Sách song ngữ Anh – Việt. Đây cũng là phiên bản song ngữ dịch từ các sách hệ cambrdige bản cũ năm 2014.

Hiện tại đã có phiên bản mới ở đây.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo