[Sách] Collins International Primary English (0844) (1st Edition)

Lưu ý: Đây là bộ sách tiếng Anh tiểu học của NXB Collins dành cho các nước nói tiếng Anh như tiếng bản xứ, ví dụ Singapore.

NXB Collins còn 1 bộ khác dành cho các nước nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, xem tại đây .

  • 6 student books following a clear structure and progression through six levels.
  • 6 Workbooks Providing additional material and practice for reinforcement.

CÙNG SERIE NÀY GỒM:

    ImageNamePriceStockBuy