[Sách] Cambridge Checkpoint Teacher’s Resource STAGE 7 - 8 - 9 (1st Edition)

Mục này gồm 9 cuốn sách được biên tập từ các đĩa CD ROOM tương ứng (giá mỗi đĩa này ~ 100$) . Nội dung các cuốn sách in giấy (in màu) gồm các hướng dẫn dạy học dành cho giáo viên. Ngoài ra phần quan trọng nhất là đáp án các cuốn Coursebook và Workbook tương ứng dành cho việc tự học hoặc phụ huynh kèm con ở nhà. Ngoài ra còn có các Worksheet với đầy đủ đáp án. Môn tiếng Anh còn có thêm các bài test về ngữ pháp.

Tài liệu này hiếm và rất có ích cho các bạn học hệ cambridge ở Việt Nam bậc trung học ( lớp 6-7-8).


    ImageNamePriceStockBuy