[Sách] Oxford Discover (1st Edition)

[Xem bộ sách Oxford Discover phiên bản mới 2nd Edtiion, 2018 tại đây]

Mỗi level của sách Oxford Discover sẽ gồm 5 cuốn:
1. Student’s book
2. Workbook
3. Grammar
4. Writing and Spelling
5. Teacher’s book .

Ngoài ra còn có Flashcards ( thẻ học) .

Toàn bộ Audio và Video của bộ sách này nghe TẠI ĐÂY

Lưu ý: Bộ sách này có 1 bộ truyện 6 levels, mỗi level có 10 cuốn truyện cực hay và nổi tiếng. Xem bộ truyện tại đây. 


Các bộ sách thuộc serie Oxford Discover gồm :

    ImageNamePriceStockBuy