[Sách] 300 Practice Exercises Kindergarten SCIENCE MATHS ENGLISH ( Grade K)

Bộ sách HÀ MÃ thần thánh dành cho bé tiền tiểu học
✳ Lứa tuổi: 3+

300 practice exercises of Kindergaten Maths, Scicence, English!!!
? Cuốn Kindergarten English: gồm 300 bài tập thực hành nhằm xây dựng và củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh căn bản
? Cuốn Kindergarten Science: gồm 300 bài tập thực hành với nhiều hình vẽ thú vị ngộ nghĩnh (trẻ có thể tô hoặc vẽ theo), đưa ra các khái niệm khoa học đơn giản, gần gũi với cuộc sống
? Cuốn Kindergarten Maths: gồm 300 bài tập thực hành với nhiều bài tập toán rất đơn giản giúp trẻ làm quen với các khái niệm toán cơ bản.

    ImageNamePriceStockBuy