[Sách] Grammar Minutes

GRAMMAR MINUTE bộ 6 cuốn
Lấy cảm hứng từ bộ sách “Những phút toán học” rất nổi tiếng, cuốn sách này có 100 “Phút” để học về ngữ pháp.
Mỗi Phút bao gồm 10 câu hỏi ngữ pháp để học sinh hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Định dạng độc đáo này cung cấp cho sinh viên cơ hội liên tục để cải thiện trình độ ngữ pháp của chính họ theo cách có thể quản lý được, không làm cho học sinh sợ mà nản bỏ cuộc. Định dạng thời gian, nhanh chóng, kết hợp với phản hồi tức thì, làm cho đây trở thành một bài tập đầy thách thức và động lực mà học sinh sẽ mong đợi mỗi ngày. Học sinh trở thành những người học tích cực khi áp dụng các kỹ năng ngữ pháp vào nhiều dạng câu hỏi khác nhau trong các lĩnh vực chính của chương trình giảng dạy. Grammar minutes là bộ sách luyện ngữ pháp hàng ngày. Chỉ cần con làm 1-2 minutes/ngày thì sau 1 thời gian đã tích luỹ được nhiều kiến thức ngữ pháp. Mỗi minute không quá nhiều nên khi làm con không cảm thấy oải.

Inspired by the highly popular Math Minutes series, this book features 100 “Minutes.” Each Minute consists of 10 grammar questions for students to complete within a short time period. This unique format offers students an ongoing opportunity to improve their own grammar proficiency in a manageable, nonthreatening manner. The quick, time format, combines with instant feedback, makes this a challenging and motivational assignment students will look forward to each day. Students become active learners as they apply grammar skills to a variety of question formats in key areas of third-grade instruction.

    ImageNamePriceStockBuy