10. Tại sao tôi không thể chọn phương thức thanh toán COD (Cash on delivery – thanh toán tại nơi nhận hàng)?

Có các trường hợp như sau:

  • Có thể một số tháng trong năm, shop chỉ mở phương thức thanh toán trước và tắt phương thức thanh toán COD để giảm thiểu đơn hàng. Shop chỉ nhận một lượng đơn vừa đủ để đảm bảo chất lượng in và thời gian giao hàng. Khi điều này diễn ra thì ở trang Thanh toán khi đặt đơn chỉ còn 1 phương thức  : Thanh toán trước qua chuyển khoản. Xin Quý khách lưu ý.
  • Nếu trong đơn hàng của Quý khách chỉ gồm có các sản phầm thuộc loại DOWNLOAD về máy tính. Ví dụ : mua PDF file, mua phần mềm iTools … Khi đó form thanh toán chỉ yêu cầu : Tên – Email – SĐT (có thể không điền) . Các đơn loại này chỉ cần thanh toán là  nhận link tải qua email của Quý khách nên form thanh toán không yêu cầu địa chỉ số nhà. Do không cần đi giao nên các đơn loại này yêu cầu thanh toán luôn để nhận sản phẩm qua email.

 

  • Hoặc Quý khách có từ 03 đơn hàng ở trạng thái hủy được lưu trong hệ thống hoặc thông tin giao hàng của Quý khách có lí do đặc biệt khác nên không chọn được phương thức thanh toán COD.
  • Một số (rất ít, chỉ một vài) sản phẩm trên website không có phương thức thanh toán COD.

 

Cập nhật 03/2023:

  • Nếu trong đơn hàng vừa có sản phẩm sách in giấy vừa có sản phẩm thuộc loại TẢI VỀ (download) thì đơn hàng đó bị ẩn phương thức thanh toán COD. Khi đó chỉ còn phương thức thanh toán trả trước. Trường hợp này nếu Quý khách muốn thanh toán COD cho phần sách in giấy thì hãy tách riêng làm 2 đơn:

– 1 đơn sách in giấy thanh toán COD ,

– 1 đơn sản phẩm TẢI VỀ để thanh toán và nhận file qua email luôn.

Tài liệu liên quan