BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Về các sách tiếng Anh – Khoa học – Toán của trường tiểu học Lý Thái Tổ (Hà Nội) năm học 2023 – 2024 (update 03.08.2024)

Năm nay trường có sự thay đổi về giáo trình học các môn như trên. Thay đổi mới nhất là ở dòng thứ 4  (Oxford Discocver Maths) ở ảnh dưới.

Phiếu sách lớp 3 trường Lý Thái Tổ

1. Oxford Discover (2nd Edition) :

 • Đây là sách cho môn tiếng Anh.
 • Nhà trường sẽ học bản mới 2nd Edition (mới nhất hiện tại). Quý phụ huynh có thể tự đặt mua sách dễ dàng tại đây. (Nếu cần mua bản mềm PDF thì tại đây)
 • Nhà trường chỉ yêu cầu mua cuốn Student Book và Workbook. Phụ huynh có thể tham khảo mua thêm cuốn Grammar (ngữ pháp) và cuốn Writing and Speliing (viết và đánh vần)
 • Sách này khi học sẽ đi kèm audio và video (shop sẽ gửi miễn phí qua email của khách hàng)
 • Các giáo viên liên hệ với shop để nhận nhiều hơn các resources liên quan đến giảng dạy bộ sách này.

2.Tiếng Anh English Discovery (cập nhật 03.08.2023)

Theo phiếu mua sách này thì có thêm bộ tiếng Anh English Discovery (bấm vào để mua)

3. Oxford Discover Science (2nd Edition)

(trong phiếu nhà trường  đã viết thiếu chữ Discover ở dòng thứ 2)

 • Đây là sách môn Khoa học.
 • Phiên bản 2nd Edition cũng là mới nhất hiện tại.
 • Quý phụ huynh tự đặt mua sách tại đây. (Nếu cần mua bền mềm PDF thì tại đây)
 • Sách này cần audio để học. Shop sẽ gửi miễn phí qua email của khách hàng

4. Oxford Discover Math

 • Anh chị vào link này để đặt mua 
 • Một số level thì shop chưa có. Nếu anh chị nào có sách bản gốc của serie này thì cho shop mượn 1 ngày để scan. Shop trả nguyên trạng  như lúc mượn, sẽ in tặng miễn phí 01 bản in màu. 

 


Một số thông tin hữu ích:

 • Trên đây là danh sách nhà trường gửi Phụ huynh để mua sách năm học 2023-2024
 • Quý Phụ huynh tự đặt mua các sản phẩm ở các link phía trên.
 • Quý khách có thể mua lẻ.
 • Các sách in lại giữ nguyên màu sắc như sách gốc
 • Mặc định là sách in đóng gáy xoắn (Quý khách muốn làm sách keo gáy?)

Tài liệu liên quan

Question and answer (0 comments)