BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Nghe tiểu thuyết để giỏi tiếng Anh

Muốn giỏi TA thật sự và có tâm hồn phong phú bao la thì bố mẹ không thể bỏ qua những tác phẩm văn học thiếu nhi/niên kinh điển này. Tôi đã post nhiều lần nhưng hình như nhiều bố mẹ vẫn lười lướt xuống tìm mà tiện hỏi tôi cho nhanh. Tôi post lại.
Trước khi đi ngủ các con nghe những tác phẩm này:
1. Harry Porter: https://www.youtube.com/watch?v=y3NS6VPYU2k
2. Sherlock Holmes: https://www.youtube.com/watch?v=Eqjxlhed1x8
3.Robinson Crusoe: https://www.youtube.com/watch?v=bvMA-9XLqTw&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu
4. Alice in Wonderland: https://www.youtube.com/watch?v=oK7ktd8XBqM&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=10
5. Odyssey: https://www.youtube.com/watch?v=0q3rKYKL1-s&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=13
6. Adventures of Huckleberry Finn: https://www.youtube.com/watch?v=-Av557VpZmA&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=19
7. Treasure Island: https://www.youtube.com/watch?v=iAcRxliSOag&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=29
8. The Book of a Thousand Nights and A Night: https://www.youtube.com/watch?v=b_Q28sGwWno&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=39
9. Time Machine: https://www.youtube.com/watch?v=Uce7IucDiq0&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=45
10. Invisible Man: https://www.youtube.com/watch?v=HvQ1Eef76Gk&list=PLEwAwj2nlZkKMXhbU7Mwh24mRpRxhdxZu&index=52
Tôi liệt kê vài cuốn làm ví dụ. Nghe hết một cuốn không nhanh đâu, nhưng cứ nghe dần. Ngoài ra, bọn trẻ có thể xem phim, đọc truyện. Nghe rất hay ở chỗ là vừa nghe vừa tưởng tượng về các cảnh trong truyện. Có trí tưởng tượng là có tất cả đấy.
Muốn giỏi thì luyện tiểu thuyết đi nhé! Được nhiều lắm đấy!

Tài liệu liên quan

Question and answer (0 comments)