BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Chọn lọc bộ 3 cuốn sách Cambridge Grammar in use kinh điển về ngữ pháp

Link mua 3 cuốn này ở cuối bài giới thiệu này.


Essential grammar in use 4th Edition
Là cuốn sách tự học dành cho người mới bắt đầu về phần ngữ pháp của tiếng Anh. Với thiết kế bìa ngoài màu đỏ và nội dung bên trong tập trung vào phần bài tập và đáp án đi kèm. Đồng thời cuốn tài liệu này còn cung cấp 115 chủ điểm ngữ pháp giúp người học IELTS có thể hiểu rõ dạng câu, từ, cụm từ.
Ngoài ra mỗi bài học đều được chia nhỏ ra và được phân tích một cách chi tiết hơn giúp bạn có thể học tập kiến thức đầy đủ, cơ bản nhằm nâng cao trình độ hiệu quả. Trong đó các cấu trúc bao gồm: các thì cơ bản, mạo từ, cụm động từ, dạng khác của động từ, tính từ, danh từ,… Các chủ điểm chính trong cuốn sách này bao gồm:
Present: Phần này sẽ có các nội dung chủ yếu xoay quanh động từ sử dụng và có tất cả 9 bài về các thì hiện tại.
Past: Cũng giống với phần present nhưng nội dung này chứa đựng 5 bài về thì quá khứ.
Present perfect: có tổng cả 6 bài tập trung chủ yếu về thì hiện tại hoàn thành.
Passive: là phần tập trung chủ yếu về các động từ tobe bị động gồm có 2 bài.
Verb forms: gồm 2 bài nói về các dạng từ trọng hiện tại, quá khứ đến tần suất.
Future: gồm có 4 bài nói về các thì tương lai và cách dùng trợ động từ.
Modal và imperative: có 8 bài viết về các từ khiếm khuyết
There and it: phần này gồm có 3 bài viết về các dạng từ there.
Auxiliary verbs: có tất cả 4 bài được tập trung chủ yếu viết về trợ động từ.
Questions: là phần viết về các dạng câu hỏi khác nhau được sử dụng wh, do,… gồm 6 bài.
Reported Speech: Viết về dạng tường thuật gồm có bài riêng biệt.
Ing and to: đây là phần viết về các dạng từ sử dụng đuôi ing và to gồm có 4 bài.
Go, get, do, make and have: viết về các động từ gồm có 4 bài riêng.
Pronouns and possessives: phần này được viết về các dạng động từ và trợ động từ gồm tổng cả có 6 bài.
English grammar in use 5th Edition
Với nhiều người đang muốn ôn tập lại ngữ pháp và bắt đầu luyện IELTS thì cuốn sách English Grammar in Use sẽ là trợ thủ đắc lực. Đây được xem là cuốn tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh cực kỳ nổi tiếng cà được ưa chuộng trên thế giới của tác giả Raymond Murphy.
Cuốn sách này sẽ mang đến các kiến thức ngữ pháp từ cơ bản cho đến nâng cao giúp bạn có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Đồng thời cuốn sách này gồm 16 chủ đề ngữ pháp tiếng Anh được chia thành 145 chủ điểm. Bao gồm:
Present and past: gồm có 6 bài hướng dẫn cách sử dụng thì hiện nay và quá khứ, thì tiếp diễn.
Present perfect and past: gồm có 12 bài hướng dẫn cách sử dụng các dạng thì hiện nay và quá khứ hoàn thành.
Future: gồm có 7 bài viết về các dạng thì tương lai.
Modals: 7 bài hướng dẫn các dạng động từ khiếm khuyết.
If and wish: 4 bài viết chi tiết về if – wish.
Passive: gồm có 6 bài viết các câu bị động.
Reported speech: 2 bài hướng dẫn các dạng câu tường thuật.
Questions and auxiliary verbs: 4 bài riêng về các dạng câu hỏi.
Ing and to: 16 bài về động từ V-ing và to.
Articles and nouns: 13 bài viết về mạo từ và danh từ.
Pronouns and determiners: 12 bài viết về đại từ nhân xưng và định từ.
Relative Clauses: 6 bài viết mệnh đề quan hệ.
Adjective and adverbs: gồm có 15 bài danh từ và trạng từ.
Conjunctions and prepositions: 24 bài viết về các dạng từ liên kết và giới từ.
Phrasal verbs: 9 bài viết về các cụm động từ.
Advance grammar in use
Nếu như ở cuốn Intermediate các bạn được làm quen và phân biệt cụm từ thì với cuốn Advanced bạn sẽ được dung nạp kiến thức nâng cao hơn bởi hệ thống gồm 60 bài học. Đây là cuốn tài liệu dành cho những người học khá hoặc đã có cho mình một nền tảng ngữ pháp chắc chắn. Các chủ thể bao gồm:
Tenses: 8 bài học cơ bản và mở rộng kiến thức.
The Future: 6 bài học viết về cách sử dụng các loại thì tương lai
Modals and sem: 6 bài viết về các động từ khuyết thiếu.
Linkings verbs, passives, question: gồm 7 bài viết về các từ nối động từ bị động, câu hỏi.
Verb complementations – what follows verb: 4 bài về động từ liên kết.
Reporting: 8 bài hướng dẫn sâu hơn về câu tường thuật.
Nouns: 4 bài về cách sử dụng danh từ nâng cao với động từ và chủ ngữ.
Artcles, determiners, quantifiers: 8 bài về các mạo từ định lượng a,an, one, some….
Relative clauses: 7 bài về mệnh đề quan hệ và những loại câu khác.
Pronouns, substitution, leaving out words: 6 bài mở rộng hơn của đại từ nhân xưng, từ liên kết.
Adjectives and adverbs: 13 bài về tính từ và trạng từ.
Adverbial clauses and conjunctions: 9 bài về mệnh đề và liên từ.
Prepositions: 7 bài hướng dẫn chi tiết giới từ.
Organising information: 6 bài tìm hiểu về các cấu trúc sắp xếp thông tin.

 

 

 

 

 

LINK ĐẶT MUA SÁCH:

  1. https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-essential-grammar-in-use-with-answers-fourth-edition-sach-gay-xoan/
  2. https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-english-grammar-in-use-book-with-answers-5th-edition-sach-gay-xoan/
  3. https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-advanced-grammar-in-user-third-edition-2013-with-answers-and-cd-room-by-martin-hewings-gay-xoan/

Tài liệu liên quan

Question and answer (0 comments)