AUDIO STREAM

[Audio] Cambridge Global English 1 ( CD 1/2) + Activity book

CD 1:

Toàn bộ file nghe sách Cambridge Global English từ 1 đến 9. Đủ các cuốn Learner + Actitivty ( stage 1-2-3-4-5-6) hoặc Coursebook + Workbook ( stage 7-8-9)
1. Nếu không nghe được trên máy tính thì bấm F5 để tải lại trang. Trên các thiết bị màn hình cảm ứng thì vuốt màn hình xuống dưới để tải lại trang.
2. Đôi khi mở với mạng 3G/4G lại dễ hơn với Wifi. Trường hợp vẫn không nghe được, vui lòng bấm LIÊN HỆ (gửi kèm link).

Cambridge Global English 1 CD 1: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-1-2-cd-audio/
Cambridge Global English 1 CD 2: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-1-cd-2-2/

Cambridge Global English 2 CD 1: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-2-2-cd-audio/
Cambridge Global English 2 CD 2: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-2-cd-2-2/

Cambridge Global English 3 CD 1: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-3-2-cd-audio/
Cambridge Global English 3 CD 2: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-3-cd-2-2/

Cambridge Global English 4 CD 1: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-4-2-cd-audio/
Cambridge Global English 4 CD 2: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-4-cd-2-2/

Cambridge Global English 5 CD 1: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-5-2-cd-audio/
Cambridge Global English 5 CD 2: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-5-cd-2-2/

Cambridge Global English 6 CD 1: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-6-2-cd-audio/
Cambridge Global English 2 CD 2: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-6-cd-2-2/

Cambridge Global English 7: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-7/
Cambridge Global English 8: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-english-8/
Cambridge Global English 9: sachtienganhhanoi.com/audio-cambridge-global-9/

LINK MUA SÁCH : sachtienganhhanoi.com/product-tag/cambridge-global-english/
HOTLINE: 0949351612 (Call/ SMS/ Zalo/ Viber)

Tài liệu liên quan