Uncategorized

STORYFUN 6 ( PDF + CD)

Trước đây bộ storyfun có các level:

– Storyfun for Starters
– Storyfun for Movers
– Storyfun for Flyers
Nhưng với bản cập nhật mới thì Cambridge chia như sau:
– Sách Storyfun 1 & 2 : dành cho trình độ Starters
– Sách Storyfun 3&4: dành cho trình độ Movers
– Sách Storyfun 5&6 : dành cho trình độ Flyers
Mỗi cuốn Storyfun mới đi kèm là 1 CD + 1 cuốn Home FUN booklet + 1 sách Teacher’s book.

Mua sách liên hệ: 0949351612

Các sách liên quan